Beslut om nationell högspecialiserad vård

Nu finns beslut från Socialstyrelsen rörande NHV (nationell högspecialiserad vård). Socialstyrelsen har beslutat att 4 enheter ska bedriva primär rehabilitering varav vissa enheter även ska ha utökat ansvar för barn samt funktionellt höga skador (maximalt två för varje undergrupp). Länk till beslutet.