Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Styrelsen i SFRM har tagit initiativ till att lyfta fokus på rehabiliteringsbehovet för personer som drabbas av svår Covid-19-infektion. Artikeln går att läsa i Läkartidningen på följande länk.