All posts by Wolfram Antepohl

Nytt förslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

KORTFATTAT INNEBÄR FÖRSLAGET

  • Sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar som därmed blir en del av organisationen.
  • Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning.
  • Den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap. Sektionerna föreslås fr o m 2019 betala en avgift till SLS i relation till antalet sektionsmedlemmar som är läkare (runt 200–300 kr/ läkarmedlem).
  • De avgifter som nämnden föreslår att sektionerna ska betala beräknas utifrån vad SLS i dag tar in i medlemsintäkter. Förändringen är med andra ord kostnadsneutral. Det är sedan sektionerna som i fullmäktige beslutar om budget, avgifter, ambitionsnivå för SLS verksamhet och vad den ska få kosta

Continue reading Nytt förslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

SFRM tycker till i assistansdebatten

Ställningstagande från Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Högsta förvaltningsdomstolen har i en aktuell dom skärp tolkningen av regelsystemet för personlig assistans och Försäkringskassan signalerar att man ser sig tvungen att tillämpa tolkningen. Konkret innebär det att man i framtiden inte längre kommer att bevilja assistans för ”så kallad väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter”. För många patienter (6000 enligt Försäkringskassans egna beräkningar) kan det betyda att de kan förlora stora delar av sin assistanstid och att resterande tid knappast kan användas som assistanstid då det är omöjligt att anställa assistenter enbart för punktinsatser. Detta kan för många innebära att de inte längre kan arbeta, ta hand om sina barn eller fortsätta leva i eget boende. Försäkringskassan själv har kallat de potentiella konsekvenserna för ”svåröverskådliga” och vänt sig till regeringen för att påtala problemet

Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin ser som professionell organisation som förenar landets specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin att den uppkomna situationen innebär stor risk för ytterligare en drastisk försämring i möjligheten att som funktionshindrad få tillgång till personlig assistans. Under de senaste åren har tillämpningen av LSS-lagstiftningen successivt förändrats så att möjligheterna att få insatser har blivit oerhört mycket mindre

Vi befarar nu att ännu fler människor med svåra funktionsnedsättningar inte kommer att kunna utnyttja sin potential till delaktighet i samhället. Att de inte kommer att kunna leva sina liv självständigt och oberoende, att de inte kommer att kunna förvärvsarbeta eller bilda familj. Många kommer att vara kvar på sjukhus längre, många kommer att vara beroende av institutioner och kommunala boenden. Allt detta med försämrad livskvalitet och ökade kostnader för samhället som resultat.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin uppmanar regeringen att omedelbart se över behovet av en lagändring för att förhindra dessa drastiska konsekvenser och säkerställa att andemeningen med den ursprungliga LSS-lagstiftningen – dvs autonomi, självbestämmande och livskvalitet för människor med svåra funktionsnedsättningar – efterlevs.

För styrelsen i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Marianne Lannsjö, överläkare, ordförande, Sandviken

Xiaolei Hu, ST-läkare, skattmästare, Umeå

UllaBritt Gripenstedt, överläkare, sekreterare, Stockholm

Wolfram Antepohl, överläkare, informationsansvarig, Linköping

Anna Saric, överläkare, utbildningsansvarig, Umeå

Gunilla Brodda Jansen, överläkare, vetenskapligt ansvarig, Stockholm

Matilda Nordström, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Daniel Dahlgren, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Hans Westergren, överläkare, ledamot, Lund

Ny bok om teamarbete

Titel: Teamwork in Medical Rehabilitation
Författare: Charlotte Lundgren, Carl Molander
Förlag: Studentlitteratur

Teamwork in Medical Rehabilitation (häftad)

Good teamwork ensures the close collaboration and coordination between professional groups and across disciplinary boundaries. This is particularly important in healthcare centres and clinics admitting complicated patient cases, but contrary to what many healthcare organisations seem to believe, effective teamwork does not happen automatically. It needs to be successfully trained and practiced. Teamwork in Medical Rehabilitation provides a guide to efficient teamwork in professional healthcare. Showcasing the practice of medical rehabilitation in Sweden, the book describes how to create, develop, nourish and organise a team. Medical rehabilitation in Sweden is a discipline filled by not only doctors and nurses, but also physiotherapists, occupational therapists, psychologists, social workers, speech therapists and dieticians. Using these multi-professional teams as clinical case studies, the book contains many practical examples from different rehabilitation care areas. This book will prove to be invaluable to healthcare professionals and students as effective collaboration is essential to good clinical outcomes. Managers will also find this a worthy read thanks to its understanding of how working conditions affect good teamwork.

Mer om boken