All posts by Stefan Arousell

SK-kursen Rehabiliteringsmetodik

Socialstyrelsen har noterat att det fortfarande är få ST-läkare som har ansökt om plats på kursen 18.3.31.1 Rehabiliteringsmetodik. ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin uppmanas söka kursen då det kan dröja flera år innan den ges igen. 

Ansökningsperioden för SK-kurser pågår fram till och med 1 maj. Sista dag för att få hjälp med sin ansökan är 26 april.

Till SK-kurskatalogen

Resestipendium

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) kommer att dela ut ett stipendium på 10.000 SEK till ett ST-arbete som “håller hög vetenskaplig kvalitet”. Prissumman ska användas till resa i studiesyfte eller till konferens.

Arbetet ska ha genomförts under perioden 2016-05-01 – 2018-02-01 och vara inlämnat till föreningens vetenskapliga sekreterare senast 15 mars 2018. Juryn består av disputerade medlemmar i rehabiliteringsmedicinska föreningens styrelse. Prisutdelning sker under Rehabveckan i Jönköping 7–9 maj 2018.

Personer kan ansöka själva eller nomineras av handledare/verksamhetschef. Ansökningar och eventuella frågor mejlas till: Gunilla Brodda Jansen, vetenskaplig sekreterare i SFRM, gunilla.broddajansen@pbm.se