All posts by Stefan Arousell

Workshops innan Smärtforum

Workshops 16 oktober, Malmö/Clarion Live

Dagen innan Svenskt Smärtforum arrangerar VE Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, två parallella workshops i samarbete med Swedish Pain Society.

Dagen är tänkt att ge möjlighet till kunskapsutbyte och dialog med de professioner som deltar i Smärtforum, att tänka utanför professionsgränserna, och ge tillfälle till fördjupad reflektion inom det egna kompetensområdet.

Läs mer

Online-kurs för rehabläkare

A third edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, under the supervision of ESPRM is going to take place. The course main topic is biomechanical assessment as an important tool for PRM Physicians.

It is now open for enrollment through the following links:

The dates in which it is going to take place are, from the 18 of october 2019 to the 18 of December 2019 (40 hours in total).

The cost of the course is 247.93 + VAT (Total 300 €) and the IBV has generated a discount coupon for 5% of the basic amount for those students who come from ESPRM (ESPRM4R2018).

The platform managers are experts from the Biomechanics Institute of Valencia, Spain (IBV). IBV is a technological centre focused on scientific research, technical assessment and training in the biomechanical field. The multidisciplinary team in the IBV includes engineers, medical doctors (PRM physicians among other), computer specialists, physicists, biologists, etc.

The course is open to all PRM Physcicians from all over the World.

From ESPRM we consider that this course may be of great interest to Physical and Rehabilitation Medicine physicians and trainees, who will make us knowledgable and users of these innovative technologies very valuable for our daily medical practice.

Enrique Varela-Donoso, ESPRM delegate and ESPRM liaison officer for Biomechanis4Rehab course

SK-kurs i långvarig smärta

Kursen går i januari 2020 och är riktad till allmänläkare samt ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin och Smärtlindring. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Kursens syfte är att ge grundläggande kliniska kunskaper om långvarig smärta, som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen och orsakar stor ekonomisk börda. För att stärka det professionella bemötandet och ge en patientsäker behandling/rehabilitering är det viktigt att läkaren kan smärtans fysiologi och mekanismer, förstår hur annan samsjuklighet påverkar smärtsinne och behandling, genomför riktad undersökning och smärtanalys samt presenterar behandlings- och rehabiliteringsplan. Kännedom om när vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder ska erbjudas den enskilde patienten för att öka funktions- och aktivitetsnivå är avgörande för att förhindra ytterligare nedsättningar i arbets- och vardagslivet.

Läs mer