All posts by Daniel Dahlgren

SSLF Vårmöte 3 april 2017

Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF) inbjuder till Vårmöte 3 april 2017

Programmet bjuder bl.a. på diskussion kring förslag på ny definition av smärta, central sensitisering, sexologi mm.

Plats: Svenska Läkarsällskapets lokaler, Stockholm
Tid: 3 april 2017
Pris: medlemmar i SSLF 425 SEK, övriga 1100 SEK
Anmälan: senast 15 mars

För program och anmälan, se inbjudan