All posts by Alexandros Zampakas

Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna

Välkommen med ansökan till kurs i Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna för ST-läkare i rehabiliteringsmedicin. Kursen syftar till att deltagaren skall uppfylla kravet på kurs enligt delmål 6 i målbeskrivningen för ST i Rehabiliteringsmedicin och bygger delvis på tidigare SK-kurs given i Sandviken (senast år 2009). Kursen är uppdelad i två avsnitt: 2 dagar med fokus på den primära rehabiliteringen (Falun 151102-03) och 2 dagar med fokus på den sekundära rehabiliteringen (Sandviken 151118-19). Bägge delarna söks tillsammans och är obligatoriska för godkänd kurs. Kursen består av föreläsningar och seminarier. 100% närvaro är krav för godkänd kurs.

Datum: 151102-03 + 151118-19

Ort: Falun (151102-03) och Sandviken (151118-19)

Sista ansökningsdag: 150901
Continue reading Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna