2015 Stockholm

Presentationer från föreläsningarna
ST-dagen 19 maj

 

Nätverksträff för Postpolio 19 maj

Analys av av de utlandsfödda postpoliopatienterna i Stockholm – Kristian Borg, Gunilla Östlund, Göran Bengtsson

 

New Technology to promote recover in patients with central paresis 20 maj

 

Vetenskapligt program 21 maj

 

Symposium: Kognition 21 maj

Kognition i aktivitet – Ann Björkdahl

Kognition – teknik – Inga-Lill Boman

CNS-aspekter av synstörningar efter trauma – Märta Berthold Lindstedt

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin